reino-unido-1.png

Τι είναι το FEMST?

Το FEMST είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ και αποσκοπεί στην παροχή εμπεριστατωμένων πληροφοριών σχετικά με το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων που σχετίζεται με την ισότητα των φύλων στον τομέα STEM στα αρχικά στάδια, όταν οι προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς το φύλο επηρεάζουν τις επιδόσεις των μαθητριών και των μαθητών.

Το FEMST θα υποστηρίξει τους/ις εκπαιδευτικούς να εμπνεύσουν το STEM στις μαθήτριες και θα αντιμετωπίσει τις ανάγκες των γυναικών που σπουδάζουν STEM, προκειμένου να μειωθεί μακροπρόθεσμα το ποσοστό εγκατάλειψης.

Στόχος του FEMST είναι να προσφέρει στους/ις ενήλικες που περιστοιχίζουν τις μαθήτριες και τους μαθητές, εμπεριστατωμένες πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με το χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα των STEM στην Ευρώπη, ιδίως στις χώρες της σύμπραξης (Ολλανδία, Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία) για την προσωπική ή/και επαγγελματική τους ανάπτυξη, προς όφελος τελικά των παιδιών για τα οποία είναι υπεύθυνοι/ες.

The FEMST project priority target groups are:

·   Σύμβουλοι σταδιοδρομίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαιδευτικοί/Εκπαιδευτές

·   Ακαδημαϊκό Προσωπικό

·   Υπεύθυνοι προσλήψεων των πανεπιστημίων

·  Μαθήτριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

·   Φοιτήτριες που σπουδάζουν STEM

Πληροφορίες για το έργο FEMST

Τίτλος έργου: FEMST: Ενισχύοντας τις μαθήτριες με γνώσεις και αυτοπεποίθηση στα STEM για να γίνουν μελλοντικές ηγέτιδες STEM

Ακρωνύμιο έργου: FEMST

Αριθμός έργου: 2022-1-NL01-KA220-HED-000090191

Έναρξη: 1 Νοεμβρίου 2022

Λήξη: 31 Οκτωβρίου 2024

Επιδιωκόμενοι στόχοι του έργου:

·  Ενθάρρυνση προσεγγίσεων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και συμβούλους με γνώμονα το φύλο, οι οποίες επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των προκαταλήψεων λόγω φύλου στην τάξη.

·  Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών και την εφαρμογή των εργαλείων που περιέχει στη δική τους διδασκαλία, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου.

·  Προώθηση της σειράς ιστοριών με κινούμενα σχέδια και άλλων δραστηριοτήτων/εργαλείων με τα παιδιά στην τάξη μέσω των εκπαιδευτικών.

·  Διευκόλυνση της διάδοσης και της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου με τη συμμετοχή βασικών ενδιαφερομένων μερών και φορέων χάραξης πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

·  Να δοθεί η δυνατότητα στις μαθήτριες να αναπτύξουν τις επιστημονικές τους ικανότητες και να τις εμπνεύσει να εμπλακούν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το STEM, ξεπερνώντας τις προκαταλήψεις λόγω φύλου στον τομέα.

equipo

Σχετικά με το FEMST

Το FEMST είναι μια χρηματοδοτούμενη από το Erasmus+ σύμπραξη που αποτελείται από έξι εξειδικευμένους οργανισμούς-εταίρους από όλη την Ευρώπη.

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Αϊντχόφεν

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Αϊντχόβεν (TU/e) εκπαιδεύει φοιτητές και προάγει τη γνώση στην επιστήμη και την τεχνολογία προς όφελος της ανθρωπότητας.

Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Σανταρέμ

“Ο ερευνητικός κόμβος “Ψηφιακός αλφαβητισμός και ένταξη”, με έδρα το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Santarém, στην Πορτογαλία

Center for Social Innovation (CSI)

Το Center for Social Innovation (CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης, ο οποίος επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετική αλλαγή σε τοπικές

INDEPCIE

Το INDEPCIE (Ινστιτούτο για την Προσωπική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα, την Προπονητική και τη Συναισθηματική Νοημοσύνη) είναι μια εταιρεία κατάρτισης που ιδρύθηκε το 2018 και επικεντρώνεται στην εκπαίδευση στάσεων και στη 

ΑΚΜΗ

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΚΜΗ είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ΕΕΚ στην Ελλάδα και ένας από τους 7 μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα δραστηριοποιείται σε 9 πόλεις σε όλη την Ελλάδα 

THE SMILE OF THE CHILD

“Το Χαμόγελο του Παιδιού” (TSoC), είναι ο μεγαλύτερος αναγνωρισμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Ελλάδα στον κρίσιμο τομέα της παιδικής προστασίας, της αναζήτησης και διάσωσης εξαφανισμένων παιδιών,

tienda-online

Διαδικτυακή εργαλειοθήκη

Διαδικτυακή εργαλειοθήκη κατάρτισης FEMST

Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρμα θα παρέχει σε εκπαιδευτικούς/ακαδημαϊκό προσωπικό/φοιτητέςSTEM έναν κοινό διαδικτυακό χώρο, εργαλεία και πόρους για την απόκτηση γνώσεων και πρακτικών εμπειριών σχετικά με τα θέματα που αφορούν τα κορίτσια στα STEM.

Αυτή η εργαλειοθήκη θα είναι διαθέσιμη και στις 5 γλώσσες και θα είναι ανοικτή για εγγραφή στις αρχές του 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της κοινοπραξίας.

Νέα

Ενημερωθείτε για όλες τις πληροφορίες σχετικά με το έργο εδώ.

Newsletter WP3

FEMST – Empowering girls with knowledge and confidence in STEM to become future STEM leaders – WP3 Newsletter “FEMST Virtual Learning Environment / Online Platform

Leer más »

Newsletter WP2

FEMST – Empowering girls with knowledge and confidence in STEM to become future STEM leaders – WP2 Newsletter “Training Package Development and Validation” Newsletter WP2

Leer más »

Meeting in Athens

2nd MEETING of the Erasmus + FEMST! We are very happy to tell you on the 21st and 22nd of September, the FEMST project partners

Leer más »

First face-to-face

First face-to-face meeting of the project! The first TPM for our FEMST project took place in Nicosia (Cyprus) on the 2nd and 3rd march 2023.

Leer más »

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Τι μπορεί να σου προσφέρει το έργο FEMST;

1. Πακέτο κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκό προσωπικό

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου 6 ενοτήτων:

Επικοινωνήστε μαζί μας

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

FEMST: Empowering girls with knowledge and confidence in STEM to become future STEM leaders
2022-1-NL01-KA220-HED-000090191

This work is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Αϊντχόφεν

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Αϊντχόβεν (TU/e) εκπαιδεύει φοιτητές και προάγει τη γνώση στην επιστήμη και την τεχνολογία προς όφελος της ανθρωπότητας. Ενσωματώνουμε την εκπαίδευση και την έρευνα για να δώσουμε τη δυνατότητα στους φοιτητές και τους επιστήμονές μας να γίνουν ηγέτες της σκέψης και να σχεδιάσουν και να επιτύχουν το αδιανόητο. Σε στενή συνεργασία με τους δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους μας, μεταφράζουμε τη βασική μας έρευνα σε ουσιαστικές λύσεις.
Το Eindhoven School of Education (ESoE) είναι τμήμα της Σχολής Εφαρμοσμένης Φυσικής και Επιστημονικής Εκπαίδευσης. Το ESoE είναι το κέντρο εμπειρογνωμοσύνης του TU/e στον τομέα της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στον τομέα των θετικών επιστημών και της μηχανικής. Το ESoE δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τρεις τομείς:
Εκπαίδευση
Το ESoE προσφέρει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην εκπαίδευση και επικοινωνία στις επιστήμες, το οποίο περιλαμβάνει την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην προ-πανεπιστημιακή εκπαίδευση στα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία, την έρευνα και το σχεδιασμό ή την επιστήμη των υπολογιστών. Μετά την αποφοίτησή τους, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Το ESoE προσφέρει προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρώτου και δεύτερου βαθμού. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρώτου πτυχίου σας επιτρέπει να διδάσκετε στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση HAVO (γενική) και VWO (ακαδημαϊκή), ενώ το πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών δεύτερου πτυχίου σας επιτρέπει να διδάσκετε HAVO και VWO καθώς και VMBO-T (επαγγελματική) τάξη στο πρώτο έως τρίτο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ESoE παρέχει εκπαίδευση εκπαιδευτικών στο TU Eindhoven και το όραμά του για το είδος των εκπαιδευτικών που εκπαιδεύει σχετίζεται με το όραμα ενός τεχνολογικού πανεπιστημίου.
Επιπλέον, η Παιδαγωγική Σχολή του Αϊντχόβεν συμβάλλει ενεργά στην εκπαίδευση των Τμημάτων στο TU/e, ξεκινώντας και αξιολογώντας εκπαιδευτικές καινοτομίες.
Έρευνα
Η ESoE στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης στις Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά (STEM) ως απάντηση στις νέες κοινωνικές προκλήσεις. Για να συμβάλουμε στην επίτευξη αυτού του στόχου, διεξάγουμε επιστημονική έρευνα για την εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών καινοτομιών. Σε μια πρόσφατη επικαιροποίηση του ερευνητικού μας προγράμματος, συνεχίστηκε το επιτυχημένο ερευνητικό σκέλος σχετικά με την προετοιμασία και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών για καινοτόμο μάθηση και διδασκαλία STEM στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η έρευνα αυτή επεκτάθηκε με δύο νέες εξελίξεις.
Πρώτον, οι εκπαιδευτικοί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν συμπεριληφθεί στο επίκεντρο της έρευνάς μας. Οι καινοτομίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση STEM, όπως η μάθηση βάσει προκλήσεων, εγείρουν πολλά ερωτήματα σχετικά με τη νέα τεχνογνωσία που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί και πώς μπορούν να αναπτύξουν αυτή την τεχνογνωσία.
Δεύτερον, έχουν συμπεριληφθεί ερωτήματα σχετικά με τη βέλτιστη παιδαγωγική της καινοτόμου διδασκαλίας και μάθησης STEM στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα απαιτεί συστηματικό σχεδιασμό και έρευνα αξιολόγησης για την παροχή αποδείξεων για επιτυχημένες πρακτικές. Σε αυτές τις προσπάθειες, η έρευνα και η ανάπτυξη συμβαδίζουν, ευθυγραμμιζόμενες με την αποστολή της ESoE να συμβάλλει τόσο στην επιστημονική πρόοδο όσο και στη βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής.
Καινοτομία
Η καινοτομία της εκπαίδευσης μηχανικών αποτελεί προτεραιότητα για την ESoE. Η ESoE ανανεώνει επί του παρόντος το πρόγραμμα σπουδών της. Επιπλέον, η ESoE φιλοξενεί το 4TU.Center of Engineering Education (CEE) στο Αϊντχόβεν. Το CEE ενδυναμώνει την καινοτομία της εκπαίδευσης μηχανικών σε όλο το TU/e χρηματοδοτώντας έργα, παρέχοντας συμβουλές και διοργανώνοντας εκδηλώσεις για να εμπνεύσει τους εκπαιδευτικούς. Το CEE έχει ενεργή συνεργασία σε εθνικό επίπεδο με τα άλλα τρία ολλανδικά τεχνικά πανεπιστήμια και σε διεθνές επίπεδο με όλα τα τεχνολογικά πανεπιστήμια CDIO.

Polytechnic Institute of Santarém

“Ο ερευνητικός κόμβος “Ψηφιακός αλφαβητισμός και ένταξη”, με έδρα το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Santarém, στην Πορτογαλία (http://pololiteraciadigital.ipsantarem.pt/).
Η τεχνογνωσία:
-Για την ενίσχυση της γνώσης που προκύπτει από την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στον ψηφιακό γραμματισμό και την ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας.
-Να ενισχυθεί η αριστεία στον ψηφιακό γραμματισμό ως αποτελεσματική στρατηγική για την ένταξη στην αγορά εργασίας.
-Να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα καινοτόμων πόρων και μεθοδολογιών μέσω εμπειρικών σεναρίων ως μέσο προώθησης της απασχολησιμότητας αυτής της ομάδας στόχου.
-Να δημιουργηθεί πρωτότυπο ενός ολιστικού μοντέλου υποστήριξης της ένταξης.
 
Το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο του Santarém (IPSantarém) είναι δημόσιο πορτογαλικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ίδρυμα με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της εφαρμοσμένης
έρευνας. Το IPSantarém περιλαμβάνει πέντε σχολές και μια ερευνητική μονάδα, που βρίσκονται στις πόλεις Santarém
και Rio Maior. Το IPSantarém παρέχει προγράμματα επαγγελματικών σπουδών, πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, όσον αφορά
τους τομείς εξειδίκευσης των σχολών: 1) Σχολή Γεωπονίας (ESAS): Γεωργία &amp- Επιστήμη Τροφίμων- 2)
Σχολή Παιδαγωγικής, (ESES): Επικοινωνίας πολυμέσων- 3) Σχολή Διοίκησης
και Τεχνολογίας (ESGTS):  Υγεία &; Νοσηλευτική; 5)
Σχολή Αθλητισμού (ESDRM): Φυσική Δραστηριότητα.
Κατά τη διάρκεια του 2019, 51 έργα έρευνας και μεταφοράς τεχνολογίας ήταν ενεργά στο IPSantarém. Μεγάλο μέρος των
της έρευνάς μας υποστηρίζεται από ερευνητικά προγράμματα όπως το Erasmus + και το Πορτογαλία 2020. Ορισμένα από αυτά
έργα αναπτύσσονται στο πλαίσιο του ερευνητικού κέντρου που φιλοξενεί το IPSantarém, το Ερευνητικό Κέντρο Ποιότητας Ζωής
(CIEQV) το οποίο δραστηριοποιείται σε πολλούς διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς.
Το IPSantarém αναπτύσσει επίσης ένα πρόγραμμα δια βίου κατάρτισης και ένα διεθνές πρόγραμμα φοιτητών και προσωπικού
πρόγραμμα ανταλλαγής. Συνδέεται με διάφορα ερευνητικά κέντρα σε διάφορους τομείς εμπειρογνωμοσύνης,
και έχει ισχυρή σύνδεση με την περιφερειακή κοινότητα”.

Center for Social Innovation (CSI)

Το Center for Social Innovation (CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης, ο οποίος επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες οντότητες. Οι οντότητες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κυβερνήσεις, τοπικές διοικητικές υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

INDEPCIE

Το INDEPCIE (Ινστιτούτο για την Προσωπική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα, την Προπονητική και τη Συναισθηματική Νοημοσύνη) είναι μια εταιρεία κατάρτισης που ιδρύθηκε το 2018 και επικεντρώνεται στην εκπαίδευση στάσεων και στη βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης. Η εταιρεία συνεργάζεται με πελάτες με στόχο την αύξηση των αποτελεσμάτων τους τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, αναπτύσσοντας τεχνικές και στρατηγικές στους τομείς του coaching, της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, των ήπιων δεξιοτήτων και του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP).

AKMH

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΚΜΗ είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ΕΕΚ στην Ελλάδα και ένας από τους 7 μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα δραστηριοποιείται σε 9 πόλεις σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λάρισα, Ρόδος, Χαλκίδα, Ελληνικό, Αλεξανδρούπολη), αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 60% του συνολικού τομέα ΕΕΚ στη χώρα, παρέχοντας μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, των επιπέδων 3-5 του EQF. Κάθε χρόνο εγγράφονται περίπου 18.000 ενεργοί σπουδαστές με σκοπό να σπουδάσουν μία από τις 112 ειδικότητες, σε περισσότερα από 380 εργαστήρια σε 14 διαφορετικούς τομείς, σε περισσότερα από 37.500 m2 υποδομών σε όλη τη χώρα.

Το Χαμόγελο του Παιδιού

“Το Χαμόγελο του Παιδιού” (TSoC), είναι ο μεγαλύτερος αναγνωρισμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Ελλάδα στον κρίσιμο τομέα της παιδικής προστασίας, της αναζήτησης και διάσωσης εξαφανισμένων παιδιών, της υποστήριξης παιδιών και οικογενειών με παιδιά που έχουν ανάγκη, καθώς και της δωρεάν δημόσιας υπηρεσίας υγείας για τα παιδιά, τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπεία. Το TSoC ιδρύθηκε το 1996 από τον Κώστα Γιαννόπουλο, εμπνευσμένο από την ευχή της ευημερίας για όλα τα παιδιά του κόσμου, που εξέφρασε ο 10χρονος γιος του πριν υποκύψει στον καρκίνο του εγκεφάλου.
Ενισχυόμενο από 450 εργαζόμενους, ένα δίκτυο 4.000 ενεργών εγγεγραμμένων εθελοντών και περισσότερους από 15.000 χορηγούς, “Το Χαμόγελο του Παιδιού” παρέχει λύσεις στις καθημερινές ζωτικές ανάγκες χιλιάδων παιδιών που περνούν δύσκολες στιγμές με πυξίδα τις αξίες του για Φροντίδα, Αξιοπρέπεια, Ισότητα. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Οργανισμός υλοποιεί πανελλαδικά, 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, ασταμάτητα άμεσες και αποτελεσματικές δράσεις για την πρόληψη από και την καταπολέμηση φαινομένων που απειλούν τα παιδιά, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες σε κάθε παιδί & οικογένεια στην Ελλάδα, δραστηριοποιούμενος σε τέσσερις κρίσιμους τομείς, Βία, Υγεία, Εξαφάνιση, Φτώχεια,
σώζοντας τα παιδιά από την κακοποίηση,
εύρεση παιδιών που εξαφανίζονται,
παροχή δωρεάν πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη,
παροχή βοήθειας σε παιδιά που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια,
υποστηρίζοντας οικογένειες που έχουν ανάγκη,
θέτοντας όλο το φάσμα των υπηρεσιών και των υποδομών του στη διάθεση των δημόσιων φορέων και οργανισμών,
την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών μέσω της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς

Μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών και θεσμικών συνεργασιών με εθνικούς & διεθνείς φορείς, ο Οργανισμός εφαρμόζει καλές πρακτικές, επιδιώκοντας τη δημιουργία υπηρεσιών φιλικών προς τα παιδιά.
Αποστολή του είναι η παροχή υπηρεσιών σε όλα τα παιδιά στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή/και θρησκείας, πανελλαδικά, 365 ημέρες το 24ωρο, 24 ώρες το 24ωρο.
Ο TSoC λειτουργεί την Εθνική Γραμμή Βοήθειας για τα Παιδιά SOS 1056 & Chat 1056, την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 και την Ευρωπαϊκή Γραμμή Βοήθειας για τα Παιδιά και τους Εφήβους 116111 και μέσω της λειτουργίας αυτών των Γραμμών Βοήθειας σε 27 χρόνια δράσης ο TSoC έχει χειριστεί 4.690.805 κλήσεις στην Ελλάδα.

 

 

Το TSoC πραγματοποιεί δράσεις παρέμβασης για παιδιά θύματα κάθε μορφής βίας, για εξαφανισμένα παιδιά, για παιδιά με προβλήματα υγείας, για παιδιά που ζουν ή απειλούνται από τη φτώχεια.
“Το Χαμόγελο του Παιδιού” στοχεύει στην ολιστική υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, λοιπό προσωπικό του σχολείου και γονείς), μέσω εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τις τελευταίες τεχνολογίες και απευθύνονται σε θέματα που αφορούν άμεσα τα δικαιώματα των παιδιών όσον αφορά την καθημερινή τους ζωή και το μέλλον τους, όπως: η ευεργετική χρήση της τεχνολογίας, η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, η προστασία από τον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό, την ενδοοικογενειακή βία, την κακοποίηση, την παραμέληση, τα έμφυλα στερεότυπα, τη σεξουαλική βία, την παρενόχληση και τη σχολική εγκατάλειψη.